Luxe en comfort met je zorgverzekering

Nu de tijd van het overstappen van zorgverzekering weer is aangebroken is het altijd de vraag of je de juiste zorgverzekering voor jouw persoonlijke situatie hebt afgesloten. Zeker nu het komende jaar wederom onzekerheden met zich meebrengt. Is het verstandig om extra geld opzij te zetten voor je zorgverzekering? We geven hieronder een overzicht wat mogelijke gevolgen hiervan zijn.

Meer geld is meer zorg?

Een belangrijke vraag als het gaat om zorg is of meer geld ook meer zorg betekent. Daar hangt natuurlijk veel van af. Wachttijden is een van die variabelen die het krijgen van meer zorg kan beperken. Een andere variabele is toegang tot zorg waar je alles voor vergoed krijgt. Iedereen kan bij elke specialist terecht, maar de vraag is of de zorg dan 100% vergoed wordt. Sommigen noemen extra luxe en comfort ook meer zorg. We zetten de variabelen op een rijtje.

Particuliere zorginstellingen

Onder particuliere zorginstellingen worden klinieken of behandelcentra’s bedoeld die buiten het ziekenhuis zijn. Daar zijn twee soorten van: privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s).

In privéklinieken hoeven geen medische specialisten te werken en ze hoeven geen vergunning van de overheid (WTZi) te hebben. Ze staan natuurlijk wel onder toezicht van de inspectie. In privéklinieken moeten de behandelingen uit eigen zak worden betaald. Zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen namelijk niet. Een voordeel hiervan is dat minder mensen zich naar deze klinieken richten en dat de wachttijden daarom bijna niet bestaan. Dat is anders bij ZBC’s. 

Bij zelfstandige behandelcentra moeten minimaal twee specialisten werken. Deze centra (kunnen ook klinieken zijn) moeten deel uitmaken van het CIBG. De meeste van deze centra hebben een relatie met een ziekenhuis in de regio. Anders dan bij een privékliniek worden de behandelingen wel vergoed door zorgverzekeraars, waardoor er relatief meer mensen heen zullen gaan. Belangrijk daarbij is of de desbetreffende zorgverzekeraar een contract met de zorginstelling heeft. Daar gaat de volgende paragraaf over. Benieuwd welke klinieken er in de buurt zijn? Bekijk dan dit overzicht van ziekenhuizen en privéklinieken.

Restitutiepolis

De vraag of een zorgverzekeraar een contract met een bepaalde zorgverlener heeft is niet aan de orde bij mensen met een restitutiepolis. Ga je met een restitutiepolis naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan krijg je altijd de kosten vergoed. Dat betekent dat je overal terecht kunt én alles vergoed krijgt. Bij bijvoorbeeld een naturapolis krijg je bij een niet-gecontracteerde zorgverlener 75% of soms zelfs helemaal niets vergoed. Een restitutiepolis is echter wel duurder dan een naturapolis.

Aanvullende verzekeringen

Met aanvullende verzekeringen krijg je zorg die in het pakket zit tot op zekere hoogte vergoed. Dat betekent echter niet dat je meer zorg krijgt. Je krijgt alleen meer zorg vergoed. Toch zijn er bepaalde dekkingen die voor extra comfort zorgen. Zo is er de luxe verpleging, of comfortdekking. Als je een meerdaagse opname hebt die vooraf gepland is, vergoedt de verzekeraar een luxe appartement in het ziekenhuis. In de meeste gevallen is dit een privékamer met internet, radio en televisie, maar soms ook uitgebreidere maaltijden en langere of doorlopende bezoektijden.

Conclusie

In de meeste gevallen hoeft een duurdere zorgverzekering niet tot meer zorg te leiden, maar wel tot meer vrijheid. De voordelen zijn dat je met een duurdere zorgverzekering (dus met een restitutiepolis) overal terecht kunt voor zorg en dat dit ook nog vergoed wordt. Dan hoef je daar niet over te piekeren dus. En over het vrijwillige eigen risico hebben we het dan nog niet eens gehad. 

0 replies on “Luxe en comfort met je zorgverzekering”