Touching Worlds

Touching Worlds Design Museum Den Haag
Foto door Sander Vermeer


Design Museum Den Bosch presenteert de komende jaren telkens een aantal belangrijke werken uit de eigen keramiekcollectie. Voor de eerste presentatie Touching Worlds zijn Vase Femme van Pablo Picasso uit 1954 en B.C. Orange van Kenneth Price uit 1967 als uitgangspunt genomen.

Bovenaan de monumentale, gedraaide trap van het museum is een nieuwe vaste collectietentoonstelling te zien. In de komende jaren presenteert Design Museum Den Bosch op deze plek telkens een aantal belangrijke werken uit de eigen keramiekcollectie. De werken zijn symbolisch voor de verschillende startpunten van de ontwikkeling van artist ceramics en sleutelstukken in de collectie van Design Museum Den Bosch.

Touching Worlds

De presentatie Touching Worlds brengt twee werelden bij elkaar: die van de grote kunstenaars die begin twintigste eeuw actief waren in Frankrijk, en de keramisten die vanaf eind jaren vijftig aan de Amerikaanse westkust werkten. Aan de linkerkant van de kast zie je werk van Pablo Picasso, Jean Cocteau, Marc Chagall, Raoul Dufy en Lucio Fontana. Aan de rechterkant vind je Amerikaanse keramisten als Kenneth Price, Peter Voulkos, Ron Nagle, Robert Arneson en Adrian Saxe. Tezamen geven deze werken een beeld van wat artist ceramics is komen te heten: het werk van kunstenaars die keramiek inzetten als vorm van artistieke expressie, gelijk aan de verf van een schilder of de steen van een beeldhouwer. De scheidslijn tussen toegepaste kunst (waar keramiek normaal tot gerekend wordt) en beeldende kunst is in deze werken komen te vervallen. 

De kast

De kast is ontworpen door Peter Hopman van Bureau Lakenvelder in samenwerking met GoGo Plastics. Hij is gemaakt van 100% gerecycled plastic in combinatie met glazen platen. Het kunststof werd geselecteerd uit twee verschillende afvalstromen en door GoGo Plastics geperst tot unieke, duurzame panelen. Het is een flexibel ontwerp, geïnspireerd op de geperforeerde stalen gereedschapswand. In de komende jaren kunnen nieuwe delen van de keramiekcollectie in verschillende configuraties getoond worden.

Touching Worlds Design Museum Den Bosch
Foto door Sander Vermeer

De keramiekcollectie van Design Museum Den Bosch

Design Museum Den Bosch verzamelt al ruim vijftig jaar keramiek. Inmiddels bestaat de collectie uit meer dan vierduizend werken. De deelcollectie kunstenaarskeramiek / artist ceramics is uniek door haar omvang en kwaliteit. De objecten zijn geregeld in tentoonstellingen over de hele wereld te zien. Het huidige gebouw, dat Design Museum Den Bosch in 2013 betrok, wordt voornamelijk gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen. De bijzondere collectie keramiek krijgt nu ook een vaste plek in het museum.  

Deze presentatie heeft als doel aandacht te vragen voor de kracht van de vaste collectie van Design Museum Den Bosch. De presentatie is tot stand gekomen met steun van de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation, in het kader van het project ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’.