New Place Art Gallery volgens Vera Khorikova

Tekst René Seghers

Vera Khorikova, oprichter van New Place Art Gallery, is al meer dan tien jaar gepassioneerd betrokken bij kunst in al zijn diversiteit en pracht. Ze staat bekend om haar duidelijke visie op hedendaagse kunst als een instrument voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Haar passie voor kunst is van kinds af aan met haar meegegroeid. Haar vader was namelijk beeldhouwer en Khorikova was altijd in zijn atelier te vinden. Khorikova: ‘Kunst kwam later steeds weer terug in mijn leven. De galerie is voor mij ook een persoonlijke link met mijn vader en de tijd dat ik klein was. Het gaat mij niet alleen om verkopen, de inhoud staat eigenlijk voorop. Ik ben geïnteresseerd in de visie van mijn kunstenaars.’

Voor Khorikova gaat het werk van een galeriehouder verder dan het organiseren van solo- en groepstentoonstellingen of het deelnemen aan kunstbeurzen. Zij heeft een echte missie en wil haar visie op het belang van kunst overbrengen met presentaties en workshops over persoonlijke ontwikkeling gebaseerd op het beleven van kunst. In Khorikova’s visie is elk kunstwerk een visuele uitdrukking van de interne belevingswereld van de kunstenaar. Volgens haar kunnen kunstenaars worden verdeeld in conformisten, non-conformisten en kunstenaars die deze tegenpolen in zich verenigen. Khorikova: ‘Conformisten zijn kunstenaars die de traditie omarmen binnen de realiteit van het heden. Zij blinken vaak uit in techniek en hun werk is vaak esthetisch. Hun wereldbeeld is doorgaans positief en harmonisch. Ze maken prachtige stillevens of landschappen die passen in een eeuwenoude traditie, maar een eigen mening of een eigen geluid verkondigen deze werken helaas niet.’

Persoonlijk

Kunst wordt voor Khorikova spannender bij non-conformisten, die zich verzetten tegen de harmonie. Ze zetten zich af tegen heden en verleden en willen de toekomst vormgeven volgens hun eigen fantasie. Khorikova: ‘Hun werk kan confronterend zijn, maar de boodschap lijkt soms belangrijker dan het beeld. Hun sterke punt is moed en een open blik op de wereld. In het midden van het artistieke spectrum plaats ik de ‘zinvolle kunstenaars’: kunstenaars die het technische niveau van de conformisten combineren met de durf van de non-conformisten. Hun werk slaat een brug naar een breder publiek. Dat is ook belangrijk, want kunst gaat tenslotte om existentiële vragen over wereld en mens. Dat is wel een belangrijk punt: mijn artistieke keuzes in de galerie worden bepaald door een gevoel over de maatschappelijke noodzaak van een bepaald kunstwerk. Omdat de inhoud leidend is, zie je in New Place Art Gallery ook een grote verscheidenheid aan kunstwerken. Exposities bestaan ook altijd uit werk van drie tot vijf kunstenaars tegelijk. Vaak zijn de tentoonstellingen opgebouwd rondom een thema dat speciaal daarvoor is uitgewerkt. Kunst moet persoonlijk zijn.’

Edmond Dubrunfaut

Om het belang van het verleden te benadrukken, viert New Place Art Gallery in 2017 het tiende jubileum van het sterfjaar van Edmond Dubrunfaut (1920- 2007). De Gallery is al vijf jaar lang exclusief vertegenwoordiger in Nederland van deze bekende Belgische kunstenaar. Dubrunfaut richtte zich op de mens in zijn dagelijks leven, vaak ondergedompeld in liefde, verdriet of hoop. Hij creëerde onder meer exclusieve wandkleden, keramische murals, tekeningen en schilderijen. Zijn bekende muurschilderingen in metro station Louise te Brussel trekken dagelijks de aandacht van duizenden voorbijgangers. Khorikova: ‘Het is bijzonder te zien hoe hij daar zijn humanistische kijk op de maatschappij harmonisch integreert in het dagelijkse leven van de Belgische hoofdstad. We exposeren zijn unieke wandkleden, onder andere een enorm handgeweven wandkleed, ‘Danse du ciel’ van 9,4 m2.’

Sergey Khorikov

Vanuit een combinatie van artistieke creativiteit en ambachtelijk vakmanschap weet Sergey Khorikov (1955) universele menselijke ervaringen en gevoelens te vatten in de ogenschijnlijk harde vormen van marmeren beelden. In zijn sculptuur De Absolute Realiteit stelt de Russische beeldhouwer de mensheid voor als een druiventros, rijpend aan de rank van het universum. De mensheid belichaamt het innerlijk en vormt een mannelijke fi guur. Khorikov licht zijn werk als volgt toe: ‘Deel uitmakend van het universum vindt de mens de weg terug naar de Schepper en probeert de absolute werkelijkheid vorm te geven door middel van vertrouwde voorstellingen: het zeil en de wind die het beroert; de woelige zee en de wolkenhemel; de aardbodem en het fi rmament. Absoluut is zelfvoorzienend. De mens is de maat der dingen’.

Guy de Jaegher

Een meester in hedendaags realisme is fi jnschilder Guy De Jaegher (1944). Zijn weg leidde tot een tegenwoordig onmodieus kunstgenre, dat men sinds vier eeuwen stilleven noemt. In zijn ambachtelijke kunstwerk Asperges à la Flamande volgt hij de weg van het realistisch fijnschilderen. Khorikova: ‘De nauwgezetheid en fi nesse van de details in olieverf vereisen een grote bekwaamheid. Met behulp van de fi jnste marterharen penselen werkt deze fijnschilder bijna op de grens van het microscopische. Dat vergt tijd.’ Frans Boenders, kunstcriticus en voorzitter van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, merkte daarover op: ‘Hoe vlugger je werkt, des te minder fijn is het resultaat.’

Mieke Robben

Haar weg naar het innerlijk zoekt de Brabantse portrettist Mieke Robben (1960) door het gebruik van olieverf, die zij in verschillende lagen aanbrengt. Haar werk is kleurrijk, krachtig en weet je te raken. Subtiele en expressieve toetsen wisselen elkaar af. Khorikova: ‘De mens staat centraal in het werk van kunstenares, zij weet de essentie van personen erg goed weer te geven. Haar klassieke opleiding gaf haar de ruimte om vrij werk in thema’s te maken. Haar krachtige tekeningen, waarin ze met lijnenspelen of mixed media de essentie van een persoon geabstraheerd weergeeft, ogen speels. In haar recente kunstwerk Vrouw vertelt Robben een persoonlijk verhaal over een verfijnde vrouw, die onze fantasie prikkelt.’

Ben Christiani

Ben Christiani (1955) begeeft zich met zijn favoriete fototoestel in de levendige straten van de Nederlandse hoofdstad op zoek naar “je ne sais quoi”. Telkens probeert hij een beweging met een cameraklik te vangen. Het is intuïtieve fotografie: hij drukt af voordat het beeld plaatsvindt. Zijn werk trekt de aandacht van heel diverse mensen. Christiani: ‘Mijn kleurige kunstwerk Maskerade is op de Amsterdamse Albert Cuypmarkt gemaakt. Deze marktkoopman met zijn kraam vol sjaals heeft de hoofden van paspoppen nodig om zijn sjaals te etaleren. De mooie en markante gezichten brachten mij op het idee om er dit kunstwerk van te maken. De maskers zijn in het gezicht verwerkt en op de schedel tekent ouderdom of dementie zich al af. Wat ik met dit werk wil zeggen is dat, hoe leuk en mooi iemand er ook uitziet, echte schoonheid van binnen zit. Dat staat los van cultuur of achtergrond.’

U kunt kennismaken met deze en andere internationale kunstenaars bij de nieuwe vestigingen in Vught (Nederland) en Westmalle (België).

New Place Art Gallery
Willem de Rijkelaan 1
5262 DL, Vught (NL)
Mostheuvellaan 13
2390, Westmalle (BE)
W: new-place-gallery.com