Het mysterie van de Meester van Elsloo

De laatmiddeleeuwse houtsculpturen van de Meester van Elsloo staan centraal in het Bonnefantenmuseum. Van het Louvre tot het Victoria & Albert Museum, maar ook uit kerken in de euregio zijn tal van beelden naar Maastricht gebracht. In samenhang moeten die een antwoord geven op de vraag wie de anonieme Meester(s) van Elsloo is of waren. De voorlopige conclusie uit de meer dan vijftig bijeengebrachte sculpturen is dat het geen hechte groep betreft, maar een verzameling eenlingen die aan het einde van de middeleeuwen zorgde voor een levendige productie van religieuze houtsculpturen in Limburg. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met ruim 200 kleurenreproducties.

T/m 16 juni 2019
W: bonnefanten.nl