De vormgeving van een gidsland

Het Nederlandse modernisme 1963-1989 werd gekenmerkt door abstractie, geometrie en het gebruik van wit, grijs en zwart. Het was onderdeel van een internationale beweging, maar tegelijkertijd typisch Nederlands in beeldtaal en maatschappelijke ambities. Overheidsbedrijven als de PTT, de spoorwegen en de belastingdienst waren belangrijke opdrachtgevers voor ontwerpers en droegen de naoorlogse Hollandse waarden van anti-traditie, openheid, tolerantie en democratie uit.

Van postzegels tot Deltawerken drukte de overheid haar stempel op openbaar design. In de jaren negentig raakte deze stijl echter uit de gratie. Veel voorbeelden werden opgeruimd of verdwenen in depots. Vandaag de dag is er echter weer belangstelling voor het ooit wereldberoemde Dutch Design. Los van de relevantie is de tentoonstelling Modern Nederland 1963-1989 vooral ook een feest van herkenning, met ontwerpen die iedereen boven de veertig zich onmiddellijk herinnert.

T/m 18 augustus 2019
W: designmuseum.nl