Expo: Feniks 2020 in Flanders Fields Museum

Een eeuw geleden herrees de Westhoek als een Feniks uit zijn as. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) had tientallen dorpen en steden langs het front volledig van de kaart geveegd. Herstellen leek een onbegonnen zaak. Maar de Westhoek krabbelde recht. In tien jaar tijd was de wederopbouw grotendeels voltooid.

Met Feniks2020 wordt de wederopbouw in grote en kleine verhalen weer tot leven gebracht. De pittoreske architectuur wiste de sporen van de oorlog en herstelde de Westhoek in al zijn schoonheid. De vele verhalen van mensen die van een huis weer een thuis maakten. De veerkracht van een streek en zijn mensen komt tot uiting in expo’s en belevingsruimten, openlucht spektakels en langs toeristische wandelingen en fietstochten.

Deze tentoonstelling vertrekt vanuit de laatste getuigen van de wederopbouw: de heropgebouwde steden en dorpen. Vanuit verschillende perspectieven toont Feniks hoe de “verwoeste gewesten” na 1918 uit hun as herrezen. De fotocollectie van de Ieperse broers Antony loopt als een rode draad door de tentoonstelling.

Onder andere in het In Flanders Fields Museum:

Een land herrijst uit zijn as.

7 maart t/m 15 november 2020

Het volledige jaarprogramma: flandersfields.be

0 replies on “Expo: Feniks 2020 in Flanders Fields Museum”