Cancel-culture: terecht of creatie van nieuw taboe?

Het afgebroken werk van Erik Kessels in Pier 15, Breda. Credits: Wim Kennes

Studio Zeitgeist en Chassé Theater organiseren in samenwerking met BredaPhoto op 23 oktober in Breda een discussieavond rondom cancel-culture. In het bijzonder de vraag ‘Cancel-culture: terechte kritiek op de gevestigde orde of de creatie van een nieuw taboe?’. Vanuit een breder perspectief en naar aanleiding van de ontstane commotie rondom het weggehaalde werk van Erik Kessels uit het programma van BredaPhoto, zal vanuit verschillende invalshoeken worden onderzocht wat dit nieuwe fenomeen cancel-culture is.

Steeds vaker horen we over de publieke boycot van artiesten, culturele instellingen en/of politici die zich ‘sociaal ongewenst’ hebben gedragen of geuit of ‘schadelijk’ werk hebben gemaakt. Vaak gaat het om uitingen of werk die ongelijke machtsstructuren in stand houden en die tot marginalisatie leiden van minderheidsgroeperingen. Het publiekelijk tot verantwoording roepen en verantwoordelijk houden, is een strategie om deze structuren zichtbaar en bespreekbaar te maken. Aan de andere kant wordt er beweerd dat de cancel-culture giftig is en zorgt voor een polarisatie en uitsluiting van afwijkende meningen uit het debat. Daarnaast zou de angst voor cancel-culture leiden tot zelfcensuur onder journalisten, kunstinstellingen, kunstenaars, schrijvers en andere opiniemakers waardoor de vrijheid van meningsuiting in gedrang komt.

Moderator Farid Tabarki heeft aan tafel deze avond sociaal wetenschapper gespecialiseerd in gender en seksualiteit Linda Duits, kunstcriticus van De Groene Amsterdammer en hoofdredacteur – Ons Amsterdam Koen Kleijn, kunstenaar, schrijver en activist Alina Lupu, kunstenaar Erik Kessels, directeur BredaPhoto Fleur van Muiswinkel e.a. Muziek door Bart Rijnink.

De voertaal voor deze avond is Engels.

Datum: vrijdag 23 oktober
Locatie: Chassé Theater, Breda
Aanvangstijd: 20:30
Ticketprijs: 17,50 euro / 10,00 euro
Ticketverkoop: www.chasse.nl/discussie
Online streaming: www.bredaphoto.nl/digital

0 replies on “Cancel-culture: terecht of creatie van nieuw taboe?”