State of Fashion: een interventie

‘Helaas lijkt het erop dat er een milieu- of natuurramp nodig is om de door hebzucht gedreven werkwijze van de mode-industrie te stoppen.’
Vin van VIN + OMI, tijdens Whataboutery #1: Masters of Change. Juni 2018, Arnhem


Het jaar 2020 heeft een onmiskenbare en allesbepalende verandering ingezet, ook voor de mode-industrie. Aan de start van het jaar toonde Covid-19 de kwetsbaarheid van het bestaande systeem van modeproductie. Leveranciers en fabrieken in de Global South werden gedwongen te sluiten. Producten konden niet meer gemaakt of geleverd worden aan de rest van de wereld. Na lockdowns die volgden in het Westen annuleerden modebedrijven hun productieorders. Dit alles leidde ertoe dat miljoenen lokale arbeiders zonder werk terugkeerden naar hun geboorteplaats, waar hen een onzekere toekomst wacht.

Kritische blik op het systeem

Vervolgens schudde de moord op George Floyd in het voorjaar de wereld wakker. Wereldwijd barstte een gesprek los over hoe onze wereld op veel niveaus nog steeds doordrenkt is van racisme. Binnen de mode-industrie is duidelijk dat voor het aanpakken van dit probleem meer nodig is dan alleen meer mensen van kleur op catwalks en in management teams. Het vereist een kritische blik op hoe het modesysteem als geheel is georganiseerd.
 

Nieuwe perspectieven

De gebeurtenissen van dit jaar hebben ook State of Fashion – een platform dat opgericht is om op kritische wijze op het modesysteem te reflecteren – doen nadenken over hun boodschap. Tot nu toe onderzocht men hoe de ethiek en waarden in mode opnieuw kunnen worden gedefinieerd, door zich te richten op de ecologische voetafdruk van modeproductie, de beloften van nieuwe materialen en op eerlijke arbeid. Dit was de focus van de voormalige curator José Teunissen voor de tentoonstelling Searching for the New Luxury uit 2018. De gebeurtenissen van 2020 leiden bijna automatisch tot de nieuwe, bredere focus van dekolonisatie, die tot nu toe grotendeels over het hoofd werd gezien.

‘Het begint met écht luisteren naar wat de wereld nu van onze soort vraagt. Elke ontwerper heeft een talent – dit is het moment om ons talent te wijden aan dat wat we kunnen doen om de wereld voor iedereen te verbeteren.’
Helen Storey in reactie op State of Fashion’s 2018 manifest Searching for the New Luxury. Juni 2018, Arnhem


Regeneratief modesysteem

Alhoewel ons huidige modesysteem geglobaliseerd is, is er op dit moment slechts een ‘wij’ en een ‘ander’. Decennialang is het modesysteem gevormd door Westerse ideeën over wat mode is, zou moeten zijn en zou moeten doen. Mode moedigt constante groei en vernieuwing aan, zonder rekening te houden met wat het daarmee langzaam uitwist. Het sluit andere waarden en culturen uit, ook al spelen deze een cruciale rol bij het bouwen van een systeem dat zowel de natuur als de cultuur herstelt. Zolang dit niet verandert, lijkt het onmogelijk om werkelijke verandering teweeg te brengen die een positieve impact heeft op ons allemaal.

Wat is de volgende stap? Hoe kunnen we herstellen van de verslaving aan een systeem waar we allemaal deel van uitmaken? State of Fashion wil dit moment aangrijpen om zich open te stellen voor perspectieven die tot nu toe over het hoofd zijn gezien, zijn genegeerd en zijn ontkend. Als reflectie op Searching for the New Luxury 2018, en in aanloop naar de State of Fashion biënnale in 2022 staan we daarom een moment stil om te kijken en om te luisteren. In de komende maanden organiseert State of Fashion vier interventies, vol met controversiële long-reads, online discussies, interactieve workshops en prikkelende video’s, films en beelden over de gebreken en de toekomst van het modesysteem. Dit start met een kritische blik op het modesysteem en onze rol daarin, in een interventie met de titel Introspection. In november worden de wortels van dit systeem getraceerd en tot nu toe onderbelichte mode voor het voetlicht gebracht, in een interventie met als thema Origins. In het nieuwe jaar worden grensverleggende manieren om het systeem te herbouwen onderzocht, in een interventie met het thema Transition. Tot slot, parallel aan de aankondiging van een nieuw curatorteam voor de State of Fashion biënnale 2022, zal worden belicht wat en hoe we moeten loslaten, in een interventie met als thema Release.


‘Vandaag bespraken we dat verandering tijd kost. Wanneer je vragen stelt, komen dingen in een stroomversnelling. ‘
11:11/ eleven eleven, tijdens Whataboutery #1: Masters of Change. Juni 2018, Arnhem

Neem deel aan het gesprek


Voor iedere interventie worden denkers en makers uit verschillende delen van de wereld uitgenodigd om het platform tijdelijk over te nemen. Voor de eerste Interventie in oktober worden de krachten gebundeld met o.a. antropoloog Sandra Niessen (Research Collective for Decolonizing Fashion) en curator en schrijver Stephanie Afrifa. Wat gebeurt er met ontwerpers, labels, producenten, het onderwijs en andere stakeholders in de mode, als we de koloniale waarden herzien waarop mode nog grotendeels gebaseerd is?

Praat mee tijdens het eerste event, een online Whataboutery #1, op 28 oktober a.s. in dee covid-proof online safe space for dangerous ideas. Duik in het onderwerp met de long-read ‘Regenerative Fashion: There Can’t Be An Other’. En houd de website in de gaten voor updates over aankomende interventies, en over andere evenementen, in samenwerking met o.a. FashionClash, M-ODE, ArtEZ, Museum Arnhem, FDFA en Culture.Fashion.

0 replies on “State of Fashion: een interventie”